وضعیت کاربر: میهمان  | ورود | عضویت

اخبار ویژه

Fa | En

نشریات داخلی انجمن ماشین آلات سنگین

خبرنامه الکترونیکی

معرفی هئیت مدیره

 
نام و نام خانوادگی : دکتر علی شمس اردکانی
سمت : رئیس هیات مدیره
نام و نام خانوادگی : مهندس هوشنگ گودرزی
سمت : نایب رییس اول هیات مدیره
نام و نام خانوادگی : مهندس محمد فاطمی
سمت : نایب ریس دوم هیات مدیره

نام و نام خانوادگی : مهندس امین پورزاد
سمت : عضو هیات مدیره
نام و نام خانوادگی : مهندس احمد شیرخانی
سمت : عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی : مهندس مجید مقیمی
سمت : عضو هیات مدیره
نام و نام خانوادگی : مهندس میثم برداره
سمت : بازرس اصلی
نام و نام خانوادگی : مهندس احمد پیروی
سمت : عضو علی البدل هیات مدیره
نام و نام خانوادگی : مهندس عبدالرضا صالحی
سمت : دبیر