وضعیت کاربر: میهمان  | ورود | عضویت

اخبار ویژه

Fa | En

نشریات داخلی انجمن ماشین آلات سنگین

خبرنامه الکترونیکی

نتیجه وعده و وعیدها؛

 
نتیجه وعده و وعیدها؛
سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی نصف شد
رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: امروز خجالت آور است که سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی نسبت به چند سال قبل نصف شده است، البته ما خودمان را با جهان مقایسه نمی‌کنیم. اینها همه نتیجه وعده و وعیدهاست.

وی ادامه داد: امروز خجالت آور است که سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی نسبت به چهل سال قبل نصف شده است، البته ما خودمان را با جهان مقایسه نمی‌کنیم. اینها همه نتیجه وعده و وعیدهاست.

وی تصریح کرد: علارغم صحبت از منابع معدنی، ظرفیت های نیروی انسانی که تقریبا درست است، اما پرسش این است که در حال حاضر چرا اینجا هستیم؟

تاريخ تنظيم: سه شنبه 11 خرداد ماه 1400