وضعیت کاربر: میهمان  | ورود | عضویت

اخبار ویژه

Fa | En

نشریات داخلی انجمن ماشین آلات سنگین

خبرنامه الکترونیکی

معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران گزارش داد:کاهش شدید سرمایه‌گذاری در بخش معدن

 
معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران گزارش داد:کاهش شدید سرمایه‌گذاری در بخش معدن
کاهش شدید سرمایه‌گذاری در بخش معدن
داده‌های مرکز آمار نشان می دهد که بیشترین تعداد معادن در حال بهره‌برداری کشور در استان خراسان رضوی با رقم 567 معدن، بیشترین تعداد شاغلان و بالاترین ارزش افزوده معدنی متعلق به استان کرمان به ترتیب با ارقام 30449 نفر و68.1 هزارمیلیارد تومان بوده است.

معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی با استناد به داده‌های مرکز آمار، وضعیت متغیرهای صنعتی و اقتصادی معادن در حال بهره‏ برداری کشور از جمله تعداد معادن، اشتغال، شاخص قیمت تولیدکننده، ارزش افزوده و ارزش سرمایه ‏گذاری برای بازه زمانی 1394 الی 1399 را تشریح کرده‌است. این گزارش نشان می‌دهد که روند رشد سرمایه‏ گذاری واقعی در همین دوره، کاهنده و نزولی بوده و متوسط رشد سالانه سرمایه ‏گذاری واقعی در معادن کشور، طی بازه موردنظر، منفی 18 درصد است.

نتایج طرح‏ های آمارگیری معادن در حال بهره‏ برداری کشور، هرساله توسط مرکز آمار ایران منتشر می‏ شود. در این طرح ‏ها، داده ‏های مرتبط با همه معادن به‌ استثنای معادن نفت، گاز، اورانیوم و خاک رس پوشش داده شده است.

 در گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران آمده است که بیشترین ارزش افزوده معادن کشور در سال 1399 توسط معادن استخراج سنگ آهن و سنگ مس با مجموع سهم 86 درصد، تولید شده است. همچنین 46 درصد از کل تعداد معادن در حال بهره برداری به‌ استثنای معادن نفت، گاز، اورانیوم و خاک‌رس در استان‌های خراسان رضوی، فارس، کرمان، اصفهان، آذربایجان‌شرقی، خراسان جنوبی، مرکزی و یزد قرار دارند که سهم این معادن از کل اشتغال معادن در حال بهره‌برداری در سال 1399 حدود 68 درصد و سهم آنها از کل ارزش افزوده معادن، 91 درصد است. در سال 1399 ، بیشترین تعداد معادن در حال بهره‌برداری کشور در استان خراسان رضوی با رقم 567 معدن، بیشترین تعداد شاغلان و بالاترین ارزش افزوده معدنی متعلق به استان کرمان به ترتیب با ارقام 30449 نفر و68.1 هزارمیلیارد تومان بوده است. همچنین 71 درصد از ارزش افزوده معادن در سال 1399 در معادن دو استان کرمان و یزد تولید شده است.

این گزارش از افزایش تعداد معادن کشور و اشتغال به ‏کار گرفته شده در آنها طی سال ‏های 1394 الی 1399، خبرداده و در ادامه آن آمده است: به طور متوسط هر معدن فعال کشور در سال 1399 حدود 21 نفر نیروی شاغل داشته که این رقم در مقایسه با سال 1394 حدود 3 نفر افزایش یافته است.

روند عمومی تغییرات ارزش افزوده اسمی و واقعی معادن طی این بازه زمانی، هر دو افزایشی بوده و متوسط رشد سالانه ارزش افزوده اسمی و واقعی معادن موردنظر در این گزارش طی این دوره، به ترتیب حدود 72 درصد و 24 درصد بوده است.

رشد سرمایه‏ گذاری اسمی طی دوره مورد بررسی مستمر و مثبت، ولی روند رشد سرمایه‏ گذاری واقعی در همین دوره، کاهنده و نزولی است. متوسط رشد سالانه سرمایه ‏گذاری واقعی در معادن کشور طی بازه موردنظر، منفی 18 درصد است.

نسبت سرمایه‏ گذاری به ارزش افزوده در سال 1399 به کمترین رقم طی سال‏ های 1394 الی 1399 یعنی 4 درصد رسیده که با توجه به تضعیف شدید سرمایه‏ گذاری در این حوزه، نگران‏ کننده است.

تاريخ تنظيم: شنبه 30 بهمن ماه 1400